top of page

TEMEL KAVRAMLAR

Kendimizi tanımamızda yardımcı olabilecek kavramların bir listesini aşağıda bulabilirsiniz. Bunların deneyimimizi paylaşmayı kolaylaştırdıklarını, karşılanması gereken şartları ifade etmediklerini unutmayın :)

Aegoseksüel çekim: Fantezi seviyesinde çekim. Bir senaryo veya materyalden, müdahil kişilere çekim duymadan veya senaryoya dahil olmadan tahrik olma durumu.

Aceflux: Cinsel kimliğin aseksüel spektrumundaki çeşitli kimlikler arasında değişiyor olması. Ve/ya kişinin cinsel çekim yaşamasının belirgin olduğu, az olduğu ve hiç olmadığı gibi durumlar arasında dalgalanıyor olması.

Akışkanlık: Cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve/veya hissedilen çekimlerin değişken olması hali.

Allo:  Alloseksüel veya alloromantik kelimeleri yerine kullanılabilen kısaltma.

Alloromantik: Aromantik spektrumunda olmayan.

Alloseksüel: Aseksüel spektrumunda olmayan.

Amatonormativite: Tek bir kişiyle, diğer ilişkilerden daha önemli konumda olacak şekilde romantik bir ilişki içinde olmanın insanlar için norm sayılması ve bu ilişki türünün evrensel bir hedef olarak kabul edilmesi durumu.

Aro veya Aro+: Aromantik kelimesinin kısaltması. Aromantik spektrumundaki tüm kimlikler (ör. gri aromantik, demiromantik) kullanılabilir.

Aroas ve Aroas+: Aromantik aseksüel kısaltması. Bütün aseksüel ve aromantik spektrumlarındaki kimlikler kullanabilir.

Aroflux: Romantik kimliğin aromantik spektrumundaki çeşitli kimlikler arasında değişiyor olması. Ve/ya kişinin romantik çekim yaşamasının belirgin olduğu, az olduğu ve hiç olmadığı gibi durumlar arasında dalgalanıyor olması.

Aromantik: 1.Herhangi bir cinsiyete karşı romantik çekim hissetmeyen kişi. 2. Şemsiye terimdir, aromantik spektrumdaki bütün kimlikler(ör. gri-romantik, aroflux) kullanabilir. 

Aro bayrağı: Eşit genişlikteki beş şeritten oluşur. Şerit renkleri yukarıdan aşağıya şu sıralamadadır: koyu yeşil, açık yeşil, beyaz, gri, siyah.

As bayrağı: Eşit genişlikteki dört şeritten oluşur. Şerit renkleri yukarıdan aşağıya şu sıralamadadır: siyah, gri, beyaz, mor.

As/Ace veya As+/Ace+: Aseksüel kelimesinin kısaltılmışı. Aseksüel spektrumundaki tüm kimlikler (ör. aegoseksüel, demiseksüel) kullanılabilir.

Aseksüel: 1. Herhangi bir cinsiyete karşı cinsel çekim hissetmeyen kişi.

2. Şemsiye terimdir, Aseksüel spektrumundaki tüm kimlikler (ör. aegoseksüel, gri-aseksüel) kullanılabilir.

Aspek: Aseksüel spektrumundaki tüm kimlikleri ifade eden şemsiye kelime.

Cinsel çekim: Bir kişiyle cinsel etkinlikte bulunma isteği.

Cinsel yönelim: Kişinin cinsel çekim hissettiği kişileri veya cinsel çekim yokluğunu/azlığını ifade eder.

Demi: Demiseksüel veya demiromantik kelimelerinin kısaltması.

Demiromantik: Kişilerin romantik çekimi bir kişiyle kuvvetli bir duygusal bağ kurduktan sonra hissedebiliyor olması.

Demiseksüel: Demiseksüel kişiler cinsel çekimi bir kişiyle kuvvetli duygusal bağ kurduktan sonra hisseder. Bu kavram davranıştan ziyade (“Sevmediğim kişilerle beraber olmuyorum”) çekimin oluştuğu durumlara işaret eder. Kurulan kuvvetli duygusal bağın romantik olması şart değildir.

Estetik çekim: Bir kişiye görüntü seviyesinde, cinsel veya romantik ilgi duymadan çekim hissetmek. Çoğunlukla bir tabloyu beğenmeye benzetilir.

Gri-as: Gri aseksüel kısaltması.

Gri-aseksüel:  Gri-aseksüel kelimesi düzensiz şekilde cinsel çekim hissetmeyi, cinsel çekim hissedip hissetmediğinden emin olamamayı, cinsel çekimi az hissetmeyi veya sadece çeşitli şartlar altında hissetme durumunu ifade edebilir.  Gri aseksüel ve demiseksüel arasındaki fark, demiseksüellerin cinsel çekimi kuvvetli duygusal bağdan sonra hissedebilmesidir; gri aseksüeller bu kuvvetli bağı hissetmeden de cinsel çekim duyabilir. Gri, aseksüellik ve alloseksüellik arasındaki gri bölgeyi sembolize eder.

İtilme:  Seksi kişisel olarak itici bulma durumu. Seksin “yanlış” olduğu hissini içermeyebilir.

Karosevdalanmak: Yoğun lowe hissetmek.

Libido: Cinsel istek olarak da bilinir. Cinsel etkinlikte bulunma isteğini veya tahrik olma durumunu ifade edebilir; bu etkinlik partnerli olmak zorunda değildir.

Litromantik:  Romantik çekim hisseden fakat karşılık görmek istemeyen kişilerdir.

Lithoseksüel: Cinsel çekim hissseden fakat karşılık görmek istemeyen kişilerdir.

Lowe: Romantik merkezli olmayan sevgi.

MOGAI: LGBTİA+ya daha kapsayıcı alternatif. Ötekileştirilmiş yönelimler, cinsiyet kimlikleri ve interseks anlamına gelir.

Parçalı çekim: Kişinin hissettiği çekimlerin birbiriyle örtüşmeme durumu. (Ör. Sadece kadınlara karşı cinsel çekim hissederken tüm cinsiyetlere karşı romantik çekim hissetme, vs.)

Platonik çekim: Biriyle romantik veya cinsel olmayan yakın ilişkide bulunma isteği. Biriyle arkadaşlık kurma veya bir arkadaşla daha samimi olma isteğini ifade edebilir.

Queerplatonik ilişki (QPİ): Güçlü bir duygusal bağın olduğu, ancak geleneksel romantik veya cinsel ilişki sınırlarına bağlı olmayan ilişki. Arkadaşlıktan farklıdır. QPİ içinde bulunan kişiler birlikte yaşayabilir, evlenebilir, çocuk sahibi olabilir.

Romantik çekim: Bir kişiyle romantik ilişki içinde bulunma isteği. Romantizm birçok şekilde yaşanabilir, illa mum ışığında akşam yemeği anlamına gelmez.

Romantik yönelim: Kişinin romantik çekim hissettiği kişileri veya romantik çekim yokluğunu/azlığını ifade eder.

Sensüel çekim: Bir kişiyle cinsel olmayan fiziksel etkinlikte (sarılma, okşama vs.) bulunma isteği.

Sorgulama: Yönelimini, kimliğini veya çekim duyduğu halleri anlayamama veya anlamaya çalışma sürecini ifade edebilir.

Tiksinme: Seks düşüncesinden iğrenme hali. Seksin “yanlış” olduğu hissini ve/veya tiksinme durumunu ifade eder.

TİK: Tiksinme, itilme, kafa karışıklığı anlamındaki kısaltma. Aro/as kişinin cinsel/romantik durumlara karşı hislerini ifade etmek için kullanılır.

Temel Kavramlar: Metin
bottom of page